Πολυεστέρας κατασκευών PE-6/TC

Προϊόν 119 από 193

Θιξοτροπικός πολυεστέρας για επισκευές και πλαστικοποίηση 16776996_1312491378833929_1419659700_o

Κατηγορία: ,