Ίνα Carbon Tenax® STS40 / 24k / 1600 tex

Προϊόν 73 από 193

A72087

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Πυκνότητα: 1,75 g / cm³ 
Αντοχή σε εφελκυσμό: 4000 MPa 
Διάμετρος του νήματος: 7 μm .

Κατηγορία: ,