Βitulat® Primer

Προϊόν 48 από 205

BITULAT PRIMERΑσφαλτικό βερνίκι διαλύτου για συγκόλληση ασφαλτοπάνων, ασφαλτικών ταινιών Bande Adealu και στεγάνωση τοιχίων. Το Bitulat Primer προσφέρεται ιδιαίτερα για:

Στεγανώσεις υπογείων τοιχίων και θεμελίων

Συγκολλήσεις ασφαλτοπάνων Siplast

Προεπάλειψη των αυτοκόλλητων στεγανωτικών ταινιών Adealu, Adeplomb για βελτίωση των προσφυτικών χαρακτηριστικών τους, καθώς επίσης του ελαστομερούς στεγανωτικού υλικού Elastobicote

Δημιουργία φράγματος υδρατμών για θερμομονώσεις κάθε τύπου.

Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών, όπως αγωγοί αποχέτευσης, σωληνώσεις, δεξαμενές, τμήματα αυτοκινήτων, δοκοί, στήλες, πάσσαλοι κ.ά.

 

Τεχνικό Φυλλάδιο (TDS)

Bitulat Primer

Κατηγορία: ,